PREČISTAČ: RADOVI U TOKU

Fond odobrio sredstva i za bedem
Na prilazu Starčevu građevinske mašine peskom zatrpavaju centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. No to ne treba da brine jer pri kraju, a veći deo opreme ugrađen. Godinu dana ovo gradilište je zbog problema u finansiranju bilo konzervirano a sada su radovi u punoj snazi.

- Na ovom objektu je urađeno 85 odsto poslova. Kao što vidimo objekat se zatrpava peskom što znači da sve ono što treba da bude unutra, u rezervoarima, od opreme je instalirano. Ostalo je još nešto od opreme da se instalira u upravnu zgradu i manji građevinski radovi koji se tiču pristupnog puta i samog uređenja ovog objekta. Imamo od izvođača informaciju da će ovaj posao biti završen u narednih mesec dana. Mi možemo da planiramo već i da pokrenemo razgovore sa Gradom i “Vodovodom“, da čim se ovaj objekat završi, “Vodovod“ preuzme i mrežu i prečistač. Tako bi to bilo pušteno u funkciju tokom ove godine, ja se nadam do kraja leta, objasnio je prilikom obilaska gradilišta pokrajinski poslanik Petar Andrejić.

Ostalo je još da se mreža završi na delu uliva u Dunav. Za taj posao Pokrajinski fond za kapitalna ulaganja odobrio je 10,2 miliona dinara a kao poveren radiće ga gradska “Direkcija“. Andrejić očekuje će taj posao biti završen sinhronizovano sa završetkom radova na prečistaču. Isto važi i za priključenje na elektro-mrežu. Pregovori sa “Elektrovojvodinom“, koja je promenila uslove pa umesto stubne traži zidanu trafo stanicu, su u toku.

Inače, za završetak radova na kanalizaciji Fond za kapitalna ulaganja obezbedio je svojim odlukama sva sredstva koja su potrebna za završetak. Shodno dinamici priliva sredstava na vojvođanski račun, tako se i isplaćuju podneti računi od strane izvođača. Kako navode u Fondu, neće se ponoviti prošlogodišnja situacija kada nije bilo novca da se isprate radovi pa su mnoga gradilišta širom Vojvodine bila privremeno zatvorena.