Fri10232020

Azurirano10:07:39 AM GMT

PUTOPIS *4

  • PDF

(nastavak)
U Starčevu ispred sela prema Pančevu, na takozvanom "Gradu", kako ranije, tako i ove godine su se vršila razna iskopavanja. Ovim iskopavanjem poslednje vreme rukovodi kustos - čuvar - Narodnog muzeja u Beogradu, dr. Miodrag Grbić. Ove godine je uzeo učešća u iskopavanju i dr. Vladimir Fijuks, profesor Univerziteta u Filadelfiji u Americi. Tom prilikom je nađen jedan kostur u učećem stavu bez stopala, jedan ćup bez dršaka u visini oko 40 centimetara, dalje razni alati od kostiju, kao i igle, noževi, kašike. Bilo je tu i sikirica od kamena, kao i dleta, kako od uglađenog tako i od neuglađenog kamena, mnogo keramike u parčadima, bojadisanih i nebojadisanih.

Kostur je bio na tri i po metara duboko u zemlji. Jasno se vide tragovi naselja u zemunicama, koje vode poreklo od pre Hrista na 1500-2000 godina. Sa kostima ljudskim su nađeni i razni kičmeni pršljenovi raznih riba što je znak da su pokojnike tim ribama snabdevali, da imaju šta da jedu na onom svetu.

U Beogradu u Narodnom muzeju ima čitavo odeljenje o starčevačkim iskopinama. I na jugoistočnoj strani Starčeva, tamo na putu za Bavanište će se vršiti još ove godine jedno iskopavanje, gde su se do sada nalazili spomenici iz bronzanog doba.
(kraj)

ARHIVA: BROJ 233

ARHIVA: BROJ 232

ARHIVA: BROJ 231

ARHIVA: BROJ 230

ARHIVA: BROJ 229