Mon07132020

Azurirano12:13:01 PM GMT

Back INTERVJU INTERVJU Prim. dr Svetozar Gavrilović, GRADONAČELNIK GRADA PANČEVA

Prim. dr Svetozar Gavrilović, GRADONAČELNIK GRADA PANČEVA

  • PDF

Starčevo je po uslovima života blizu gradu
- Starčevo je naše naseljeno mesto u kojem su se, zahvaljujući njenim čelnim ljudima i njenim gradjanima, uslovi života najviše približili uslovima života u gradu i želim da tako i nastave.

Koliko ste bili u prilici da za ovih nekoliko meseci od preuzimanja dužnosti, sagledate zatečeno stanje na mestu gradonačelnika i šta je to što možete oceniti kao najveći problem stanovnika Pančeva i naseljenih mesta?
- Najveći izazov sa kojim smo se suočili, a koji je ujedno i najveći problem stanovnika Pančeva i naseljenih mesta je velika nezaposlenost, posebno naših mladih sugradjana. Jedan od problema koji nas je dočekao je i veliki broj naših najmladjih sugradjana koji čekaju na upis u vrtiće. Zakupom vrtića na Kotežu 2, kao i otvaranjem vrtića u zgradi MZ Gornji grad, na dobrom smo putu da ovaj problem znatno ublažimo.

Koji su to problemi koji će se naći na listi prioriteta u rešavanju u narednom periodu?
- Veliki deo naših aktivnosti je usmeren na stvaranju mogućnosti za pokretanje privredne proizvodnje u Gradu, kao i na privlačenju potencijalnih investitora, kako bi se stvorili uslovi za nova zapošljavanja naših sugradjana. Nastojimo da nova deponija što pre počne sa radom i da se pristupi saniranju stare. Nastavljaju se radovi na vodovodu prema Dolovu i Kačarevu. U narednom periodu ćemo morati da poboljšamo poslovanje u JKP-u “Autotransport Pančevo“, kako bismo zaustavili višegodišnje izdvajanje skoro 10% godišnjeg gradskog budžeta na godišnjem nivou za poslovanje ovog preduzeća.

Šta je to što je po Vašem mišljenju neophodno uraditi u Pančevu, a što je do sada izostajalo?
- Mišljenja sam da je potrebno zaustaviti pad privredne aktivnostu u Gradu, olakšati rad malih i srednjih preduzeća i stvarati uslove za otvaranje novih, zatim pomoći poljoprivrednicima i uspešno završiti restrukturiranje poljoprivrednih preduzeća u Starčevu, Omoljici i Dolovu. Potrebno je pristupiti opremanju bar jedne industrijske radne zone. Takodje, mislim da je u dosadašnjem periodu nedovoljno iskorišćen potencijal našeg grada što se nalazi na dve reke, Tamišu i Dunavu, kao i blizina našeg glavnog grada, Beograda.

Pančevo se već duži period nalazi u socijalno -ekonomskoj krizi koja za posledicu ima veliki broj nezaposlenih. Kako ćete nastojati da rešite taj problem?
- U ovom periodu je uradjena detaljna evidencija potencijalnih lokacija za investiranje u gradu i naseljenim mestima koja je predstavljena za Dan grada sa ciljem da se privuku potencijalni investitori koji bi svojim investicijama otvorili nova radna mesta. U dogovoru sa rukovodstvima Gradskog sindikata i sindikatima Rafinerije, Petrohemije, Azotare, Staklare i Nove Utve formirali smo Radnu grupu koja će u pregovorima sa republičkom i pokrajinskom Vladom nastojati da se zadrži postojeći broj radnika u Rafineriji, Petrohemiji i Azotari, a oživljavanjem proizvodnje u Staklari Novoj Utvi da se zaposle novi radnici. Nadam se da će se novim zakonskim rešenjima olakšati rad malih i srednjih preduzeća, kako bi mogla da zaposle veći broj radnika i da se otvaranjem novih ovakvih preduzeća otvore nova radna mesta.

S obzirom da nema dovoljno novca za rešavanje svih problema, kako će izgledati budžet Pančeva za 2013. godinu? Šta će biti finansirano novcem iz budžeta?
- Budžet za 2013. godinu još nije usvojen, ali svakako da će se iz njega finansirati rad javnih i javnih komunalnih preduzeća, kao i ustanova u gradu i naseljenim mestima, rad Gradske uprave, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, sport, ... U planu je završetak radova na novoj deponiji, nastavak radova na vodovodu prema Dolovu i Kačarevu, uredjenje pojedinih ulica u Gradu (Ulica Lava Tolstoja, Pelisterska ulica, deo Ulice Ive Kurjačkog), početak revitalizacije (asfaltiranja) puta prema Dolovu, u planu je da se uradi i treća faza uredjenja Starog gradskog jezgra i izgradnja vrtića na Strelištu (uglavnom sredstvima iz Pokrajine). Uz pomoć sredstava iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu planirana je izrada projektne dokumentacije za infrastrukturu (vodovod, kanalaizacija) za naseljena mesta. Započela je komasacija poljoprivrednog zemljišta u KO Glogonj koja će se nastaviti i narednih godina, a radiće se i atarski putevi u naseljenim mestima. U zavisnosti od sredstava planiraće se i druge investicije (Peskana, Goranski park, pešačka pasarela preko Tamiša...).

Naseljena mesta su uglavnom nezadovoljna dosadašnjim načinom finansiranja i sredstvima koji su dobijali iz gradskog budžeta. Kako će u narednom periodu izgledati Vaš odnos prema naseljenim mestima i hoće li ona dobijati više novca iz budžeta?
- Novoformiranim Odeljenjem za ruralni razvoj i razvoj sela, nastojaćemo da se ravnomernije rasporedjuju sredstva iz budžeta naseljenim mestima, kao i da se uslovi za život u njima približe uslovima života u gradu. Nastojaću, shodno mogućnostima, da se povećaju sredstva iz budžeta za naseljena mesta, ali i da se pojača kontrola njihovog trošenja.

Koliko će pitanja zdravstva biti zastupljena u narednom periodu u Vašem radu i na koji način?
- Grad je osnivač Doma zdravlja i u njegovoj nadležnosti je primarna zdravstvena zaštita naših gradjana. Sagledali smo stanje zgrada u kojima se nalaze zdravstvene stanice u Gradu i naseljenim mestima i u narednom periodu će se pristupiti njihovom saniranju. Zalagaću se da se poboljša primarna zdravstvena zaštita naših sugradjana i da se usluge pedijatara i ginekologa približe naseljenim mestima, otvaranjem ambulanti u jednom od južnih i jednom od severnih sela. Želeo bih da obrazujemo i Fondaciju za pomoć zdravstvu Pančeva.

Kako bi, prema Vašem planu, trebalo da izgleda dalji razvoj grada i naseljenih mesta u naredne četiri godine?
- U toku je inoviranje Strategije razvoja grada do 2016. godine na kome radimo zajedno sa stručnjacima, tako da na ovo Vaše pitanje sada ne mogu da odgovorim.

Kako ocenjujete dosadašnji razvoj Starčeva i koliko će budžetom u narednim godinama biti izdvajano za ovo naseljeno mesto?
- Starčevo je naše naseljeno mesto u kojem su se, zahvaljujući njenim čelnim ljudima i njenim gradjanima, uslovi života najviše približili uslovima života u gradu i želim da tako i nastave. Za narednu godinu ćemo nastojati da izdvojimo najmanje ista, ako je moguće i više sredstava, nego iz ovogodišnjg budžeta.

Da bi lokalna samouprava radila mnogo više na ispunjavanju želja gradjana, na koji način ćete ostvarivati bliskiju saradnju sa gradjanima? Razmišlja li se o otvaranju posebne telefonske linije za pitanja gradjana ili otvaranja kancelarije za razgovor sa njima i kada?
- I do sada sam primao naše gradjane, a u narednom periodu pokušaću da odredim bar jedan dan u mesecu samo za prijem gradjana.

Novogodišnja čestitka gradonačelnika čitaocima “Starčevačkih novina“
Dragim Starčevkama i Starčevcima, čitaocima “Starčevačkih novina“ želim puno zdravlja i ispunjenje svih želja u Novoj 2013. godini i želja mi je da učinimo sve da nam naredna godina bude uspešnija i bolja.

ARHIVA: BROJ 227

ARHIVA: BROJ 226

ARHIVA: BROJ 225

ARHIVA: BROJ 224

ARHIVA: BROJ 223