Fri01242020

Azurirano03:15:55 PM GMT

Back AKTUELNO ::: DRUŠTVO AKTUELNO ::: DRUŠTVO PREDSTAVLJEN PROJEKAT - Neolit u Vladi Vojvodine

PREDSTAVLJEN PROJEKAT - Neolit u Vladi Vojvodine

  • PDF

Novi Sad, 24. april 2012. godine - U holu Vlade Vojvodine večeras je održana prezentacija arheološko-turističkog parka “Neolitsko Starčevo“, projekta čiji je cilj proučavanje i prezentacija starčevačke kulture na prostoru Jugoistočne Evrope.

Prema zamisli autora projekta, arhitekte Miodraga Mladenovića u Starčevu iz pravca Pančeva, sa jugozapadne strane kanala, u pojasu veličine 38 hektara biće smešten kompleks budućeg parka, koji će obuhvatati upravnu zgradu muzeja, repliku neolitske nastambe, kamp, bungalovsko naselje, parkinge i objekte mirujućeg saobraćaja, heliodrom uz prateće uslužne sadržaje.

- Glavnu atrakciju na ovom prostoru predstavljaće zgrada muzeja, poluukopana zemunica pasuljastog oblika sa travnatim krovom, koja će u potpunosti oslikavati graditeljski manir neolitskog čoveka. S jedne strane pečat neolita biće veoma izražen, sa druge poštovaćemo i savremene principe gradnje. Tako da će objekat biti u potpunosti izgrađen u skladu sa principima ekološke i energetske nezavisnosti - rekao je Mladenović.

Mladenović je dodao da će kompleks imati centralni atrijum čiji će stubovi biti slika graditeljskih principa neolita, te da će biti atraktivnog izgleda, ali će zadovoljavati i funkcionisanje muzeja i pratećih sadržaja.
Projekat arheološko-turistički park “Neolitsko Starčevo“ realizuje Udruženje “Neolitsko Starčevo“ i MZ Starčevo, uz podršku grada Pančeva i Pokrajinskog sekretrijata za kulturu i javno informisanje.

Milorad Đurić, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje istakao je na prezentaciji da je reč o projektu koji od prošlosti zapravo pravi budućnost.

- Starčevačka kultura, kao neolitska kultura je nadaleko poznata arheolozima , i u arheološkim krugovima se već dugo istražuje, ali što je kod ovog projekta posebno važno jeste lokalna inicijativa iz Starčeva, u kom su ljudi prepoznali potencijal arheološkog brenda i da od toga mogu da naprave razvojni projekat - rekao je Milorad Đurić i izrazio nadu da će kompleks arheološko-turističkog parka i muzeja, prema idejnom projektu, biti sagrađeni u bliskoj budućnosti.

Rok za završetak glavnog projekta zgrade muzeja, kao prve faze izrade projektne dokumentacije je početak maja 2012. godine, a na dužinu rokova presudno će uticati brzina izdavanja potrebnih saglasnosti, pošto je područje na kome će se kompleks graditi definisano kao kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Petar Andrejić, poslanik u Skupštini AP Vojvodine, inicijator izgradnje neolitskog parka rekao je: - Pojam Starčevačke kulture mapiran je na kulturnoj mapi sveta i predstavlja kulturni potencijal koji je prepoznatljiv i koji, kao takav, treba da bude podržan od šire zajednice. Za Mesnu zajednicu Starčevo ovaj projekat je veoma značajan u kulturno-turističkom i razvojnom smislu. Smatram da je to šansa za Starčevo ali i za Pančevo pa i za celu pokrajinu - navodi Andrejić.

Arheološki lokalitet “Starčevo grad“ otkriven je tokom iskopavanja koje su u periodu od 1928. do 1932. godine obavljali arheolozi Narodnog muzeja u Beogradu i Harvardskog univerziteta. Naučnim radovima publikovanim 1932. godine, novootkrivena kulturna grupa neolitskog perioda detektovana je kao autentična i nazvana “starčevačkom kulturnom grupom“.

ARHIVA: BROJ 218

ARHIVA: BROJ 217

ARHIVA: BROJ 216

ARHIVA: BROJ 215

ARHIVA: BROJ 214