Thu11302017

Azurirano09:26:14 PM GMT

Back AKTUELNO ::: DRUŠTVO AKTUELNO ::: DRUŠTVO SKUPŠTINA KUD-a “NEOLIT“

SKUPŠTINA KUD-a “NEOLIT“

  • PDF

Sve više članova
U utorak 4. oktobra održana je skupština Kulturno-umetničkog društva “Neolit“. Usled novonastale situacije prouzrokovane upisom velikog broja novih članova u KUD-u, a samim tim i povećanjem obaveza, na predlog rukovodstva održana je skupština, radi analize dosadašnjeg rada, definisanja predstojećih aktivnosti i kadrovskih promena. Najveću pažnju privukle su promene u okviru KUD-a, gde su za rad sa mlađim ansamblima uključena nova lica, koja svojim radom i zalaganjem već opravdavaju ukazano poverenje od strane uprave, ali i očekivanja dece i roditelja. Povećanjem broja članova došlo je do formiranja novih i reorganizacije postojećih grupa.

Dosadašnji sekretar KUD-a, Mitrana Ignjatović i član Nadzornog odbora Živko Starčev razrešeni su dužnosti po sopstvenom zahtevu. Saša Mijajilović je izabran za novog člana Nadzornog odbora, dok su za imenovanje novog Sekretara izneti predlozi o kojima u najskorije vreme možemo očekivati odluku Upravnog odbora. Analizirane su protekle aktivnosti KUD-a: uređenje dodeLjenih prostorija, saradnja sa Domom kulture, putovanja (ĐavoLja varoš, Prolom Banja, Lukovska Banja), učešće na koncertima (humanitarni koncert u Pančevu, koncerti u Dolovu, Crepaji itd.), organizovanje javne probe i koncerta na Trgu neolita u okviru “Dana druženja“.

Za sve navedeno izražena je zahvalnost pojedincima i organizacijama, koji su doprineli u realizaciji ovih i drugih aktivnosti svojim angažovanjem i podrškom. Pored navedenih aktivnosti planiranih u narednom periodu predočeno je da su pokrenuti projekti koji će povećati, već veoma veliki ugled KUD-a “Neolit“. Naime, pokrenuto je postavljanje novih koreografija, formiranje pevačkih grupa, učešće na pojedinim manifestacijama.